AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ACTIVITATS & REALITATS SL informa de que és titular dels websites WWW.TEATRENEU.ES i WWW.TEATRENEU.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ACTIVITATS & REALITATS SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és ACTIVITATS & REALITATS SL, amb CIF B63404255 i domicili social al C/. TEROL Nº 26-28, 08012 BARCELONA inscrita en el Registre Mercantil en el tomo 36222, foli 112, fulla B281307, inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@teatreneu.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites d’ACTIVITATS & REALITATS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines d’ACTIVITATS & REALITATS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web d’ACTIVITATS & REALITATS SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ACTIVITATS & REALITATS SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

- L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ACTIVITATS & REALITATS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

ACTIVITATS & REALITATS SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ACTIVITATS & REALITATS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ACTIVITATS & REALITATS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ACTIVITATS & REALITATS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

ACTIVITATS & REALITATS SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ACTIVITATS & REALITATS SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites d’ACTIVITATS & REALITATS SL no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ACTIVITATS & REALITATS SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ACTIVITATS & REALITATS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ACTIVITATS & REALITATS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/. TEROL Nº 26-28, 08012 BARCELONA.

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual e industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a ACTIVITATS & REALITATS SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest campo, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits por Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d’ACTIVITATS & REALITATS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ACTIVITATS & REALITATS SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i ACTIVITATS & REALITATS SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ACTIVITATS & REALITATS SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.